Strona główna

dr Jacek Szanduła
Katedra Prognoz i Analiz Gospodarczych
Budynek A1 pokój 220
tel. +48 71 3680594 (w godzinach konsultacji)

Jacek.Szandula@gmail.com