Kolokwia / Egzaminy

Analiza finansowa

Zaliczenie poprawkowe: 16.02.2019 godz. 11:30 - 13:00 sala 110Z

Wyniki kolokwium

Ocena 2,5 oznacza możliwość dopytki podczas konsultacji w środę

Statystyka

Zaliczenie poprawkowe: 13.02.2019 godz. 9:00 - 10:30 sala 001-Z1

Wyniki kolokwium

Wyniki 2 termin

16.02.2019 godz. 11:30 - 13:00 sala 110Z ostatnia szansa dla osób, które nie uzyskały oceny pozytywnej


Przykłady zadań na kolokwium

przykład 1
przykład 2
przykład 3

Przykładowe zestawy zadań na kolokwium

przykład 4
przykład 5
przykład 6

Termin poprawkowy

T2 kolokwium 1 odpowiedzi, T2 kolokwium 1
T2 kolokwium 2 odpowiedzi, T2 kolokwium 2
T2 kolokwium 3 odpowiedzi, T2 kolokwium 3
T2 kolokwium 4 odpowiedzi, T2 kolokwium 4
T2 kolokwium 5 odpowiedzi, T2 kolokwium 5
T2 kolokwium 6 odpowiedzi, T2 kolokwium 6
T2 kolokwium 7 odpowiedzi, T2 kolokwium 7
T2 kolokwium 8 odpowiedzi, T2 kolokwium 8
T2 kolokwium 9 odpowiedzi, T2 kolokwium 9
T2 kolokwium 10 odpowiedzi, T2 kolokwium 10
T2 kolokwium 11 odpowiedzi, T2 kolokwium 11
T2 kolokwium 12 odpowiedzi, T2 kolokwium 12
T2 kolokwium 13 odpowiedzi, T2 kolokwium 13
T2 kolokwium 14 odpowiedzi, T2 kolokwium 14
T2 kolokwium 15 odpowiedzi, T2 kolokwium 15
T2 kolokwium 16 odpowiedzi, T2 kolokwium 16
T2 kolokwium 17 odpowiedzi, T2 kolokwium 17
T2 kolokwium 18 odpowiedzi, T2 kolokwium 18
T2 kolokwium 19 odpowiedzi, T2 kolokwium 19
T2 kolokwium 20 odpowiedzi, T2 kolokwium 20