Kolokwia / Egzaminy

Zaawansowana analiza finansowa

Termin poprawkowy: 7 lipca 2019 godz. 8:30 110-Z

Wyniki kolokwium i zaliczenia stan na 16.06.2019


Zestaw 1
Zestaw 2
Zestaw 3
Zestaw 4
Zestaw 5
Zestaw 6
Zestaw 7
Zestaw 8


Ekonometria i prognozowanie procesów gospodarczych


Termin poprawkowy laboratorium: 2 lipca 2019 godz. 8:30 104-Z

Termin poprawkowy egzaminu: 11 lipca 2019 godz. 8:30 220-A1

Wyniki egzaminu EiPPG


Przykłady zadań na kolokwium

odpowiedzi, test 1
odpowiedzi, test 2
odpowiedzi, test 3
odpowiedzi, test 4
odpowiedzi, test 5
odpowiedzi, test 6

Termin poprawkowy 2.07.2019

kolokwium 2T 1 odpowiedzi, kolokwium 2T 1
kolokwium 2T 2 odpowiedzi, kolokwium 2T 2
kolokwium 2T 3 odpowiedzi, kolokwium 2T 3
kolokwium 2T 4 odpowiedzi, kolokwium 2T 4
kolokwium 2T 5 odpowiedzi, kolokwium 2T 5