Kolokwia / Egzaminy

Ekonometria i prognozowanie procesów gospodarczych


Przykłady zadań na kolokwium

odpowiedzi, test 1
odpowiedzi, test 2
odpowiedzi, test 3
odpowiedzi, test 4
odpowiedzi, test 5
odpowiedzi, test 6

Kolokwium 6.05.2019

kolokwium 1 odpowiedzi, kolokwium 1
kolokwium 2 odpowiedzi, kolokwium 2
kolokwium 3 odpowiedzi, kolokwium 3
kolokwium 4 odpowiedzi, kolokwium 4
kolokwium 5 odpowiedzi, kolokwium 5
kolokwium 6 odpowiedzi, kolokwium 6
kolokwium 7 odpowiedzi, kolokwium 7
kolokwium 8 odpowiedzi, kolokwium 8
kolokwium 9 odpowiedzi, kolokwium 9
kolokwium 10 odpowiedzi, kolokwium 10
kolokwium 11 odpowiedzi, kolokwium 11
kolokwium 12 odpowiedzi, kolokwium 12
kolokwium 13 odpowiedzi, kolokwium 13
kolokwium 14 odpowiedzi, kolokwium 14
kolokwium 15 odpowiedzi, kolokwium 15
kolokwium 16 odpowiedzi, kolokwium 16
kolokwium 17 odpowiedzi, kolokwium 17
kolokwium 18 odpowiedzi, kolokwium 18
kolokwium 19 odpowiedzi, kolokwium 19
kolokwium 20 odpowiedzi, kolokwium 20
kolokwium 21 odpowiedzi, kolokwium 21
kolokwium 22 odpowiedzi, kolokwium 22
kolokwium 23 odpowiedzi, kolokwium 23
kolokwium 24 odpowiedzi, kolokwium 24
kolokwium 25 odpowiedzi, kolokwium 25
kolokwium 26 odpowiedzi, kolokwium 26
kolokwium 27 odpowiedzi, kolokwium 27
kolokwium 28 odpowiedzi, kolokwium 28
kolokwium 29 odpowiedzi, kolokwium 29
kolokwium 30 odpowiedzi, kolokwium 30