Kolokwia / Egzaminy

Przykłady zadań na kolokwium

przykład 1
przykład 2
przykład 3

Przykładowe zestawy zadań na kolokwium

przykład 4
przykład 5
przykład 6