Kontakt

dr Jacek Szanduła
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Katedra Prognoz i Analiz Gospodarczych
ul. Komandorska 118/120
53 – 345 Wrocław

Budynek A1 pokój 220

tel. 71 36 80 594 (w godzinach konsultacji)

Jacek.Szandula@ue.wroc.pl