Łącza

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Strony z danymi statystycznymi

Główny Urząd Statystyczny
Parkiet   (dane z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie)
OECD
Economagic
Human mortality database
Urząd Statystyczny USA
CIA Factbook
ONZ

Oprogramowanie

OPEN OFFICE
GRETL
R
OCTAVE
Ox Console

Wzory

Wzory.info