Pliki do pobrania

Analiza finansowa
Statystyka

Tematyka zajęć, literatura

Pomoc

Obecność

Zadania na laboratoria

  1. Wstępna analiza bilansu
  2. Wstępna analiza rachunku zysków i strat
  3. Kapitał obrotowy netto. Płynność finansowa.
    Analiza zadłużenia oraz rentowności.