Pliki do pobrania

Zaawansowana analiza finansowa
Ekonometria i prognozowanie procesów gospodarczych

Tematyka zajęć, literatura

Pomoc

Obecność

Zadania na laboratoria

  1. Rachunek przepływów pieniężnych
    Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto - wzory.
    Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Dynamiczna płynność finansowa.
  2. Ocena kondycji finansowej z wykorzystaniem zmiennej syntetycznej
    Normalizacja zmiennych - wzory
  3. Ocena kondycji finansowej z wykorzystaniem zmiennej syntetycznej cd.