Pliki do pobrania

Analiza finansowa
Statystyka

Tematyka zajęć, literatura

Pomoc

Obecność

Zadania na laboratoria

  Wyniki ankiety

 1. Symbole w tabelach
  Tabele i wykresy
 2. Miary położenia.
 3. Miary zmienności.
 4. Miary asymetrii
  Asymetria - przykład
  Wyniki ankiety - miary położenia i zmienności
 5. Wyniki ankiety - miary asymetrii
 6. Rozkłady ciągłe.
  Zmienna losowa, wybrane rozkłady - prezentacja.