dr Jacek Szanduła
Katedra Prognoz i Analiz Gospodarczych
dr Jacek Szanduła
Katedra Prognoz i Analiz Gospodarczych